top of page

Bij soulmate proberen we het ongrijpbare tastaar te maken: plekken creëeren die ons kunnen stilzetten, verwonderen en raken. Onze missie is om deze ervaring toegankelijk te maken via onze installaties, ruimtes en ervaringen. Onze visie is dat ruimtebeleving ons als mens van binnen kan doen bewegen waardoor we iets diepers in onszelf raken en ons meer verbonden voelen met onze omgeving. Creativiteit speelt hierin een belangrijke rol.

Onze ruimtes bieden de bezoeker een laagdrempelige mogelijkheid om even terug te keren in het moment. Uit onderzoek blijkt dat het nemen van een moment van stilte ook nog zeer bevorderlijk is voor onze geestelijke en fysieke gezondheid, een mooie bijkomstigheid! Onze ruimtes bieden naast het creatieve en verplaatsbare aspect dan ook verschillende voordelen:
-  Een plek waar je echt even alleen kunt zijn
-  Meer rust in je hoofd, geest en lichaam 
-  Betere (school)prestaties
-  Een plek die mentale gezondheid bevorderen kan     voor een specifieke doelgroep (maatwerk)
-  Een ruimte die traditionele, spirituele vormen van     bezinnen op laagdrempelige en speelse wijze         verbindt en overbrugt 

Ook denken wij mee hoe al bestaande stilteplekken meer tot hun recht kunnen komen. Onze ontwerpen vinden elkaar op het snijvlak van autonome kunst en design en ontstaan vanuit passie voor ruimte, architectuur, beleving, zingeving, symboliek en mystiek.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere onderwijsinstellingen en bedrijven. 
 

datgene wat niet in woorden te vatten is, vertalen wij in ruimte

 

half_arrow_icon.png

vorige pagina

ruimte
die raakt

soulmate illustration
bottom of page