top of page

Bij soulmate proberen we het ongrijpbare tastaar te maken: plekken creëeren die ons kunnen stilzetten, verwonderen en raken. Onze missie is om deze ervaring toegankelijk te maken via onze installaties, ruimtes en ervaringen.

Er is een gebrek aan flexibele, open en speelse plekken waar we op creatieve wijze unieke en inspirerende, verstillende ervaringen kunnen beleven. Onze visie is dat ruimtebeleving ons als mens van binnen kan doen bewegen waardoor we iets diepers in onszelf raken en ons meer verbonden voelen met onze omgeving, onze medemens en het hogere. Creativiteit speelt hierin een belangrijke rol.

Soulmate begon in 2017 als pilot met een eerste cabine die ik ontwierp na mijn afstuderen op de kunstacademie. Met die plek wilde ik op speelse en creatieve wijze bijdrage aan de toenemende behoefte naar verstilling, oftewel de groeiende stress, depressie en burnout-klachten die ik ervoer in de samenleving. Zelf ben ik een enthousiast en tegelijk zeer contemplatief persoon, verstilling, inspiratie uit het monastieke leven en meditatie heeft mij altijd veel moois gebracht en ik durf ook te zeggen doen verrijken als persoon.

 

Tegelijk was ik in mijn werk als kunstenaar altijd bezig met het creëren van een eigen ruimte of 'sanctuary'. Een plek waar ik helemaal op kon gaan in de beleving van mijn eigenzinnige creatieve zoeken en ervaren. Soulmate omarmt qua creativiteit mijn speelse, intuïtieve designer-kant, een platform waar ik zelf en met andere makers kan creëren. Met Soulmate wil ik anderen hiertoe ook inspireren en wens dat de cabines en belevingen een verstillende en verdiepende werking hebben. Uiteindelijk kan het een platform zijn waar verstelling, beleving en design samenkomt.

Onze ruimtes bieden de bezoeker een laagdrempelige mogelijkheid om even terug te keren in het moment. Uit onderzoek blijkt dat het nemen van een moment van stilte ook nog zeer bevorderlijk is voor onze geestelijke en fysieke gezondheid, een mooie bijkomstigheid! Onze ruimtes bieden naast het creatieve en verplaatsbare aspect dan ook verschillende voordelen:
-  Een plek waar je echt even alleen kunt zijn
-  Meer rust in je hoofd, geest en lichaam 
-  Betere (school)prestaties
-  Een plek die mentale gezondheid bevorderen kan     voor een specifieke doelgroep (maatwerk)
-  Een ruimte die traditionele, spirituele vormen van     bezinnen op laagdrempelige en speelse wijze         verbindt en overbrugt 

De ontwerpen van Soulmate vinden elkaar op het snijvlak van autonome kunst en design en ontstaan vanuit passie voor ruimte, architectuur, beleving, zingeving, symboliek, mystiek en het monastieke leven. Complexe en intuïtieve ontwerpen komen samen in een speels jasje.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere onderwijsinstellingen, bedrijven en festivals.
 

datgene wat niet in woorden te vatten is, vertalen wij in ruimte

 

Ruimte
die raakt

Ruben Bruggeling | Ontwerper | Beeldend kunstenaar & founder van Soulmate

 

soulmate illustration
bottom of page