soulmate illustration
line vector graphic Soulmate
vector art soulmate website
vector art for Soulmate website

Bij soulmate proberen we het ongrijpbare tastaar te maken: plekken creëeren die ons kunnen stilzetten, verwonderen en raken. Onze missie is om deze ervaring toegankelijk te maken via onze installaties, ruimtes en ervaringen. Wij geloven dat ruimtebeleving ons als mens van binnen kan doen bewegen waardoor we iets diepers in onszelf raken en ons meer verbonden voelen met onze omgeving. Creativiteit speelt hierin een belangrijke rol.

Ook denken wij mee hoe al bestaande stilteplekken meer tot hun recht kunnen komen. Onze ontwerpen vinden elkaar op het snijvlak van autonome kunst en design en ontstaan vanuit passie voor ruimte, architectuur, beleving, zingeving, symboliek en mystiek.

Onze opdrachtgevers zijn onderwijsinstellingen en bedrijven. 
 

datgene wat niet in woorden te vatten is, vertalen wij in ruimte

 

half_arrow_icon.png

vorige pagina

ruimte
die raakt